O firemných hodnotách som po prvýkrát čítala v knihe o Zappos asi pred 7 rokmi. Hneď som pochopila, že sú základom zdravej firemnej kultúry. Zaviedla som ich vo Visibility a firemné hodnoty máme definované aj v DASE.

Čo sú firemné hodnoty a ako ich vytvoriť

Firemné hodnoty definujú firemnú kultúru. Hovoria, čo alebo kto do nej zapadá, a čo alebo kto naopak nie. Mali by sa prejavovať vo všetkom, čo firma a jej ľudia robia. Od toho, ako komunikujú medzi sebou, so zákazníkmi, s dodávateľmi, až po jednanie s uchádzačmi o prácu či bývalými zamestnancami. Firemné hodnoty by mali byť natoľko pravdivé, že sa ich ľudia držia aj v súkromnom živote.

Koľko by ich malo byť? Na toto vám asi každý odborník odpovie inak. Z mojej skúsenosti sme mali vo Visibility 8 hodnôt a bolo to už trošku priveľa. Po čase sme ich zredukovali na 5. V DASE máme aktuálne 4 firemné hodnoty, ktoré nájdete nižšie v článku.

Do tvorby firemných hodnôt by mali byť zapojení aj zamestnanci, nielen manažment. Nie je nič horšie, ako určiť pár hesiel za zatvorenými dverami, zavesiť ich na stenu v kancelárii a čakať, že ich ľudia budú rešpektovať. Nebudú. Ľudia potrebujú mať pocit, že sú súčasťou tvorby firemných hodnôt. Sú predsa súčasťou kultúry a predovšetkým oni sami ju aj tvoria.

Ak ste malá firma (do 20 ľudí), do tvorby firemných hodnôt by som zapojila všetkých. V strednej firme do 100 zamestnancov, by som odporučila vybrať dobrovoľníkov, ktorí budú zapojení do celého procesu. Ak ste skutočne veľká firma, viete ľudí zapojiť cez rôzne dotazníky a ankety.

Určujú firemné hodnoty firemnú kultúru alebo naopak?

Raz som v jednom rozhovore dostala otázku, či by sa mali najskôr definovať hodnoty a podľa toho následne kultúra, alebo by to malo fungovať naopak. Názory sa rôznia a zrejme záleží aj od osobnej skúsenosti. Z mojich skúseností sú hodnoty prejavom kultúry. To znamená, že by mali vystihovať status quo. Mali by vystihovať to, aká firma a ľudia v nej reálne sú. Nemali by vyjadrovať želania jej manažmentu alebo snahu zmeniť kultúru a robiť z nej niečo, čím nie je.

To však neznamená, že kultúra či hodnoty sa nemôžu nemiť. Môžu. Ak však chcete a potrebujete zmeniť kultúru, mali by ste najskôr začať zvnútra. Zmenou v správaní ľudí. A až potom, podľa toho, zmeniť hodnoty. Prečo verím v tento postup? Ilustrujme si to na príklade z praxe.

Máte väčšiu firmu, v ktorej máte problém, že ľudia nie sú vnímaní ako rovní a vládne nespravodlivosť, povyšovanie sa. Tento fakt chcete zmeniť. A tak začnete so školeniami manažérov, prípadne výmenou tých manažérov, ktorí nie sú schopní novú kultúru prijať. Takáto zmena firemnej kultúry je náročný proces a trvá dlho. A tak si zároveň zadefinujete novú hodnotu “Rovnosť a spravodlivosť”. Túto začnete ľuďom komunikovať ešte skôr, ako sa reálne zmení kultúra. Čo to spôsobí? Ľudia budú nahnevaní. Lebo im niekto “tlačí do hlavy” rovnosť a pritom realita je ešte stále iná. Ešte stále majú nad sebou manažéra, ktorý sa tejto zásady nedrží. Dostanú voči novej hodnote (resp. novým hodnotám) averziu. A aj keď sa reálne kultúra časom zmení, oni už k tejto hodnote budú mať negatívny postoj.

Malo by to ale fungovať aj naopak. Keď sa výrazne zmení alebo posunie firemná kultúra, mali by sa hodnoty predefinovať. Takto sme postupovali vo Visibility, kde sme si prvé hodnoty zadefinovali, keď mala firma asi 3 roky a 15 zamestnancov. Po ďalších 3 rokoch nás už vo firme bolo asi 50 a pochopili sme, že hodnoty treba predefinovať, tak aby sa vystihovali súčasnosť. Aktuálnych ľudí, vedenie a smerovanie.

Na čo hodnoty slúžia

Budovanie firemnej kultúry a určovanie hodnôt príde mnohým podnikateľom ako zbytočný proces. Pri tom si neuvedomujú, že je to skvelý spôsob ako zvyšovať efektivitu celej firmy.

Určenie hodnôt pomáha:

  • prilákať kvalitných ľudí,
  • pri výberovom procese,
  • novému človeku pochopiť, do čoho ide,
  • v marketingu a obchode,
  • uľahčovať kľúčové rozhodnutia.

1.Pomáhajú prilákať kvalitných ľudí

Dnešný trh s pracovnou silou je charakteristický tým, že je nedostatok dobrých ľudí. Nájsť a prilákať kvalitného seniora do firmy sa stáva umením. Zatiaľ čo 4 roky dozadu museli zástupy kandidátov presviedčať firmu, že sú pre ňu tí praví, dnes naopak firma presviedča kandidátov, že je pre nich ona tá pravá.

Len málo spoločností na Slovensku poskytuje služby či vyrába produkty, ktoré by nemali konkurenciu. Väčšina konkurenciu má a robí niečo, čo desiatky iných firiem. Práve kultúra a hodnoty môžu zadefinovať to, čím sa v očiach kandidátov odlíšite. Práve oni môžu byť dôvod, prečo si kvalitní ľudia vyberú vašu firmu.

2. Pomáhajú pri výberovom procese

Zároveň to funguje aj naopak. Ak si definujete firemnú kultúru a chcete, aby sa udržala aj počas rastu, potrebujete vyberať ľudí, ktorí do nej zapadnú. Zoznam jasne určených hodnôt vám to vo výberovom procese veľmi uľahčí. Vo Visibility aj v DASE som si spravila vždy zoznam otázok na pohovor, ktorými som sa snažila zistiť, či daný kandidát naše hodnoty uznáva alebo nie.

3. Pomáhajú novému človeku pochopiť, do čoho ide

Keď do DASE nastúpi nový človek, tak si s ním na hodinku alebo dve sadnem a porozprávam mu, ako sme vznikli, ako fungujeme a vysvetlím mu naše hodnoty. Cez ne rýchlo pochopí, čo sa od neho očakáva – čo by robiť mal a čo naopak nie.

4. Pomáhajú pri marketingu a obchode

Firemná kultúra a značka sú dve strany tej istej mince. Inak povedané značka je len prejavom firemnej kultúry navonok. Vďaka hodnotám viete ľuďom, ktorí u vás nepracujú, povedať akí ste. Robím to napríklad aj teraz, prostredníctvom tohto článku. 😉

Naše firemné hodnoty tiež dávam do každej jednej ponuky, ktorá ide na klienta. Chcem, aby vedeli, akí sme a s kým budú spolupracovať.

5. Uľahčujú kľúčové rozhodnutia

Každá firma sa vo svojej existencii dostane do situácie, keď sa musí rozhodnúť, či určitého klienta zobrať, daný projekt zrušiť, toho zamestnanca prepustiť či tento proces zaviesť. Hodnoty určujú morálku firmy a tiež jej atmosféru. Pomôžu vám toto rozhodnutie urobiť. Pomôžu vám rozlúčiť sa s človekom, ktorý síce maká ako stroj, ale vôbec nezapadá do tímu a znepríjemňuje kolegom ich pracovný život.

DASE hodnoty

DASE funguje už takmer 3 roky a hodnoty sme si zadefinovali asi pred pol rokom. Pri ich tvorbe som nás postavila pred neľahkú úlohu. Poviem vám tajomstvo, ale nikomu ho neprezraďte 😉 . DASE je skratka, ktorá pôvodne znamenala Digital Analytics Support Europe. Tento názov vznikol, keď bol celý projekt DASE ešte len v plienkach a ja som ani netušila, že niekedy budem jeho súčasťou.

Dnes môžeme povedať, že táto skratka absolútne nevystihuje to, čo robíme a kým sme. A preto som tvorbu hodnôt spojila s tvorbou “nového” názvu. Spoločne s tímom sme si zadefinovali, čo chceme v hodnotách povedať, akú firemnú hodnotu chceme vyjadriť. A potom sme hľadali slová, ktoré by tieto hodnoty vyjadrovali a zároveň dokopy tvorili skratku DASE. 😀

Na prvé tri sme prišli relatívne ľahko. No písmenko E dalo zabrať. Trvalo nám asi 2 týždne, kým sme s niečím prišli. Už už som to chcela vzdať a tvorbu hodnôt oddeliť od vymýšľania “nového” názvu. Nakoniec sa to však podarilo! A takto vyzerajú naše hodnoty:

Okrem toho, čo je v popise hodnôt sme pracovali aj s menšou nadsázkou. Pre náš tím je typické, že si zo seba robíme srandu, sem-tam sa trošku doťahujeme a berieme veci s nadhľadom. A tak aj hodnotu “Super SMART” treba brať s rezervou. 😉