Viete ako sú dáta zbierané a triedené v Google Analytics? Rozsahy sú v skutočnosti základným pilierom  podľa ktorých sú všetky relácie zatriedené v Google Analytics.  Analytics je skvelý nástroj, ktorý umožňuje online/offline biznisom zbierať dáta a následne s nimi pracovať, avšak často bez porozumenia, ako Google Analytics vlastne dáta triedi a organizuje. A vtedy môže nastať problém.

Aby sme mohli dostať z Google Analytics maximum pre náš biznis, je dôležité pochopiť, ako sú dáta zbierané a triedené. Tak poďme na to.

Všetky dáta zozbierané do Google Analytics spadajú do dvoch kategórií:

 • Dimenzie
 • Metriky

Google Analytics momentálne ponúka viac ako 400 metrík a dimenzií, ak chcete vytvoriť vlastný report, na druhej strane nie všetky dimenzie a metriky môžete kombinovať.

Príklad

V Google Analytics máme report all pages, respektíve všetky stránky. Tu nájdeme metriky ako zobrazenia stránky, priemerný čas na stránke, vstupy či odchody. Na druhej strane tu ale nevidíme metriky ako počet používateľov alebo relácie.

Prečo tu nemáme metriky ako počet relácii či používateľov?

Len pre porovnanie, na screenshote nižšie vidíme report zo vstupných stránok. A tu už máme iné dostupné metriky.

Tým dôvodom sú rozsahy, ktoré zbierajú údaje na určitých úrovniach. Keď si vytvoríte vlastný report a pomiešate metriky a dimenzie s rôznymi rozsahmi, Google Analytics vám spraví taký report. Avšak údaje budú nepresné a dáta budu ukazovať čísla, ktoré nebudú dávať zmysel. A naším cieľom je: mať presné a zmysluplne dáta.

Dimenzia vstupné stránky má rozsah na úrovni relácie, lebo vstupná stránka je v relácii vždy len jedna a nemáte dôvod ju posielať za každým. Preto používa aj metriky ako počet relácií a tým pádom viete zistiť, ktorá stránka prináša na váš web najviac návštev.

Na druhej strane dimenzia stránky má rozsah na úrovni prístupu – hitu a preto sa daný údaj odosiela pri každom novom hite či zobrazeni. Preto sme schopný si pozrieť metriku ako počet zobrazení.

Čo je rozsah

Rozsah je vlastne charakteristika dimenzie alebo metriky a každá dimenzia či metrika môže mať len jeden rozsah.

Google Analytics pozná 4 úrovne rozsahu:

 1. Používateľ
 2. Relácia
 3. Prístup – Hit
 4. Produkt

Rozsah na úrovni používateľa

Tento rozsah je najvyšším levelom v rozsahu.

Rozsah na úrovni používateľa spája všetky terajšie aj budúce relácie. Ako vieme, Google Analytics rozoznáva návštevníka pomocou CLIENT ID, ktoré je každému návštevníkovi priradené pri prvej návšteve danej webovej stránky a je uchovávané v prehliadači návštevníka.

Príklad

Chceme zistiť či je návštevník prihlásený do newslettera alebo nie.

Ak sa pri prvej návšteve neprihlásil tak bude zatriedený ako neprihlásený užívateľ.

Avšak ak sa pri druhej návšteve prihlási do newslettera tak táto hodnota sa prepíše a bude platiť dokedy sa znova neprepíše.

Tu je vysvetlenie od Google:

„ak sú v rámci rovnakej relácie nastavené dve hodnoty vlastnej dimenzie s rozsahom na úrovni používateľa, posledná nastavená hodnota získa prioritu pre aktuálnu reláciu a použije sa vo všetkých budúcich reláciách daného používateľa“

Dôvodom je, že Google Analytics atribuje hodnoty vždy k poslednej, ktorá bolo odoslaná do vlastnej dimenzie.

Prednastavené dimenzie na úrovni používateľa:

 • Pohlavie
 • Vek

Rozsah na úrovni relácie

Na tejto úrovni rozsahu sa zbierajú dáta do vlastných dimenzií či metrík len raz za reláciu.

Príklad

Chceme vedieť, akú jazykovú verziu stránky si návštevník vybral počas svojej návštevy webu.

Preto nastavíme rozsah vlastnej dimenzie na úrovni relácie, a tým pádom budeme túto informáciu zbierať vždy len raz za danú reláciu.

Ked si počas relácie návštevník zmení jazykovú verziu, do vlastnej dimenzie dostaneme tú, ktorá bola ako posledná v relácii.

Tu je vysvetlenie od Google:

„Keď majú dve hodnoty s rozsahom relácie nastavený v relácii rovnaký index, posledná nastavená hodnota má prioritu a použije sa vo všetkých prístupoch v danej relácii“

Avšak ak chceme vedieť, akú jazykovú verziu má návštevník pri každom načítaní stránky (myslím tým prechádzanie rôznych stránok naprieč webom), tak použijeme rozsah na úrovni prístupu.

Prednastavené dimenzie na úrovni relácie:

 • Zdroj návštevnosti
 • Médium
 • Kľúčové slovo

Rozsah na úrovni prístupu – Hit

Na tejto úrovni zbierame údaje pri každej akcii, ktorú návštevník vykoná.

Ak teda návštevník po troch stránkach, ktoré mal v slovenčine, prejde na anglickú verziu a prezrie si ďalšie tri stránky, tak budeme vidieť, v akej jazykovej verzii v danej relácii pozeral web.

Prejdeme na report všetky stránky a vytvoríme si segment podľa client id (aby sme zbierali client id, musíme ho najprv implementovať – to sa dozviete v 2. časti).  Teraz si pridáme ako sekundárnu dimenziu kde zbierame dáta o jazykovej verzii. Ak sme všetko spravili správne, tak nám report pekne ukáže všetky stránky, ktoré v danej relácii používateľ videl + budeme vidieť aj jazykovú verziu, ktorú v tom momente práve mal.

Samozrejme možnosti využitia sú široké a tento príklad má len ukázať princíp ako sa dá s rozsahmi pracovať.

Prednastavené dimenzie na úrovni Prístupu – Hit:

 • Zobrazenia stránok
 • Udalosti
 • Transakcie

Posledným rozsahom je produkt, ktorý sa čisto viaže k e-commerce.

Rozsah na úrovni produktu

Tento level používame výhradne, keď chceme priradiť vlastnú dimenziu k produktu.

Príklad

Chceme priradiť k produktu podrobnejšiu kategóriu, aby sme si mohli nielen porovnať produkty, ale aj kategórie. Môže to byť čokoľvek, čo dokáže priradiť produktu novú dimenziu na hlbšiu analýzu. Pre náš príklad použijeme vlastnú dimenziu nazvanú produktové kategórie. Pre každý produkt sa táto hodnota bude meniť podľa toho, akú bude mať kategóriu.

Na screenshote nižšie si môžete pozrieť vlastnú dimenziu pre kategóriu pre jedného z našich klientov. K danému produktu priradíme sekundárnu dimenziu produktové kategórie, ktorú si vytvoríme, čím získame podrobnejšie informácie o výkone našich produktov.

Prednastavené dimenzie na úrovni produktu:

 • Produkt
 • Značka produktu
 • ID Transakcie
 • Pozícia produktu v zozname produktov

Dnes sme si vysvetlili (pevne dúfam), čo sú rozsahy a aký majú vplyv na naše dáta. V ďalšom pokračovaní o rozsahoch si ukážeme, ako ich nastaviť v Google Analytics a Google Tag Manager. Pridáme praktické návody, ako postupovať pri ich nastavení, tak nás nezabudnite sledovať.

Doporučujem si pozrieť dokumentáciu od Google, ktorá podrobne opisuje spôsob ako rozsahy fungujú a nájdete ju tu.

POZNÁMKA: Je dôležité porozumieť tomu, že CLIENT ID je viazaný na prehliadač a nie na daného návštevníka.